Kulturlandskap - www.landbruksbilder.no
Powered by SmugMug Log In
Buffersone mot bekk

Buffersone mot bekk

Miljøtiltak i landbruket. Grasdekt buffersone mot vassdrag. Romerike 2014.

2014BuffersoneGrassoneGårdGårdsbrukKantsoneKulturlandskapLandskapMaiMayMiljøMiljøtiltakRMPSpringVegetasjonssoneVårÅkerlandskap

From Landbruk