Maskiner og redskap - www.landbruksbilder.no
Powered by SmugMug Log In
Slepesko på DGI spreder

Slepesko på DGI spreder

Direct Ground Injection blåser gjødsel ned i jorda med svært høyt trykk. Resultatet er redusert ammiakktap, men krever stor traktor, har lav kapasitet og potenielt mye jordpakking. Nes i Akershus, 2011.

2011AgriculturalAgricultureDGIDirect Ground InjectionFarmingGjødselhåndteringGjødselsprederGjødselvognGyllevognJordbrukLand useLandbrukMaiMaskiner og redskapMatproduksjonMayNedfellerSpringVår

From Landbruk